Horizontální, vertikální

VERTIKÁLNÍ CHLADICÍ TANK NA MLÉKO & VÝROBNÍK LEDU

VM/DIB & VM/DX

►Vertikální mléčný chladicí tank firmy Packo s přímým chlazením (DX) nebo s ledovou vodou (DIB)   je ideálním řešením, když máte nedostatek místa; ve srovnání s velkým horizontálním tankem   potřebujete mnohem méně podlahové plochy. Umístěním tanku venku se vyhnete nákladům   na stavbu a ušetříte místo.

Vnější plášť a vnitřní tank jsou kompletně vyrobeny z nerez oceli AISI 304. Konstrukce, která odpovídá průmyslovým standardům, zajišťuje téměř neomezenou životnost a vysokou hodnotu, pokud budete tank dále prodávat. Tank je izolován PU izolační pěnou, což zabezpečuje minimální tepelné ztráty.
Jinými slovy, tank je vyroben tak, aby mohl být instalován venku, zatímco jak ovládání tanku, tak i připojení na přepravní cisternu, jsou umístěny uvnitř budovy.Jsou dodrženy nejvyšší hygienické standardy. To znamená, že neexistuje riziko kontaminace.
Díky velké výpusti z tanku (80 mm) a nakloněné konstrukci spodní části, je mléko vyčerpáno rychle, ale je s ním zacházeno velmi šetrně, bez rizika oddělení tuku.

Účinný čisticí systém firmy Packo s výkonným nerezovým čerpadlem a dvěma strategicky umístěnými otočnými rozstřikovacími hlavicemi zaručuje, že tank je důkladně vyčištěn. 
Ovládací systém Delfín s automatickými dávkovacími čerpadly sanitačních prostředků je standardem a dávkuje přesnou koncentraci čisticích prostředků, čímž zajišťuje jejich nízkou spotřebu.

►Kapacita: 12.000 až 35.000 litrů
►Pro 2,4 & 6 dojení a robotizované dojení

Výrobník ledu PIB

►Výrobník ledu firmy Packo je výsledkem mnohaletých zkušeností s chlazením kapalin   v mlékárenském a potravinářském průmyslu. Výrobník ledu PIB je srdcem systému DIB,   vytváří zásobu ledu, pomocí kterého může vytvořit velké množství ledové vody o teplotě O °C.

Výrobník ledu PIB je pro jeho dlouhou životnost zkonstruován z plátů silné nerez oceli (AISI 304). PU-pěna,šetrná k životnímu prostředí, je pro izolaci vstřikována mezi vnitřní a vnější opláštění.
Izolace o síle 50 mm zajišťuje plně parotěsnou konstrukci. To zabrání tepelným ztrátám a snižuje spotřebu energie.

Standardní zásobník ledu PIB je dodáván s výkonným čerpadlem, které přepravuje ledovou vodu (viz předchozí strana) přes předchladič do tanku DIB. Rychlé ochlazení vašeho mléka je zajištěno bez rizika namrzání. Bakterie nemají šanci!

Možné volby zahrnují dodatečné čerpadlo ledové vody, určené pro instantní (okamžité) chlazení, a také časové relé, určené pro využití nočního proudu.

(viz obrázek č. 3)
►Krček
Krček (výklenek) usnadňuje instalaci tanku. Tank je umístěn před velký otvor ve zdi. 
Ovládací systém tanku Delfín, spodní plnicí mléčná vpusť a samočisticí mléčná výpust s 80 mm motýlkovým uzavíracím ventilem a připojení na přepravní cisternu, která jsou namontována na tanku, jsou jednoduše dosažitelná zevnitř mléčnice.

►​Spodní plnění

Spodní plnění umožňuje velmi šetrné čerpání mléka do tanku a brání tak možné flotaci tuku.
Velká zpětná klapka zabraňuje zpětnému toku mléka zpět z tanku do mléčného potrubí, přivádějící mléko z dojírny. Jediným pohyben je jedna motýlková klapka uzavřena a druhá otevřena. Do tanku už nemůže přitéct mléko a mléčné potrubí může být vyčištěno spolu s dojicím zařízením.

►Výparník PIB

Výparník PIB je vyroben s bezešvých měděných trubek a namontován v rámu z nerezavějící oceli, dlouhá životnost je zaručena.

OVLÁDACÍ JEDNOTKY

Delfín

►Ovládací jednotka DELFÍN je vybavena velkým grafickým LCD displejem, který vám umožňuje současně kontrolovat stávající teplotu a aktuální procesy probíhající v chladicím tanku. Funkce  jako chlazení, míchání nebo sanitace jsou zobrazeny pomocí grafických ikon ale i jednoduchého  textu. Řídící jednotka je velmi snadno ovladatelná, struktura menu je intuitivní. Dotykově ovládané  menu vás provází skupinami parametrů krok za krokem, bez nutnosti nastavovat všechny, i pro vás  nedůležité parametry. Delfín je standardní výbavou všech uzavřených tanků.

►​DELFÍN: uživatelsky příjemné ovládání tanku
Při sebemenší nesrovnalosti aktivuje Delfín poplachový signál a rozsvítí se indikační světlo. To vám umožní okamžitě zasáhnout a ochránit cenné mléko ve vašem tanku. Doplňkově může Delfín poslat vzkaz na váš mobilní telefon. Kromě toho je Delfín vybaven plně automatickým deníkem. 
To znamená, že můžete zjistit příčinu poruch a zabránit jakýmkoliv ztrátám na mléce.

Charakteristika: 

•Velký grafický LCD displej
•K dispozici více než 15 jazyků
•Plně automatické zapisování údajů
•Volitelná GSM komunikace
•Uživatelsky i komerčně příjemný software
•Dotykové menu s jednoduše použitelným ovládáním
•Nepřetržité a přesné zobrazení každé činnosti

Delfín s ECO-WASH

►Úsporný čisticí systém ECO-WASH vyčistí váš tank za polovinu času standardního čisticího systému.
 To znamená úsporu energie a vody, ale především úsporu času. Například při robotizovaném dojení  může robot začít s dojením do tanku mnohem dříve, což zvyšuje efektivitu jeho využití.

Srdcem systému je ovládání tanku DELFÍN s dodatečným vyrovnávacím tankem se studenou vodou.
Tento tank je automaticky plněn přes plovákový ventil. Senzor hladiny vody nedovolí čerpadlu začít 
bez dostatečného množství horké vody, což zajistí čistý tank a zabrání spálení čerpadla!

PCV3

►-PCV3 je moderní a velmi spolehlivé ovládání tanku, které nabízí všechny základní funkce jako kontrola  teploty, chlazení a sanitace. Jeho charakteristiky zahrnují uživatelsky příjemné intuitivní dotykové ovládání, LED displej, který ukazuje aktuální teplotu mléka a LED diody ukazující různé funkce a cykly sanitace.
 Na displeji jsou rovněž zobrazeny poruchy s kódem, nicméně deník se nepředpokládá.

U PCV3 jsou možné některé zajímavé možnosti, jako automatické dávkovací čerpadla a druhý odtokový ventil. Další volby, jako například ECO-WASH nebo funkce robotizovaného dojení, nejsou k dispozici. 
V takovém případě zůstává správnou volbou ovládání Delfín.

Ovládání tanku PCV3 je volitelně k dispozici pro všechny typy uzavřených tanků.

►Monitor mléka Oculus:
 nezávislý a spolehlivý

Revoluční monitor mléka Oculus ovládá a registruje všechna data o chlazení, míchání a sanitaci pomocí senzorů umístěných uvnitř chladicího tanku. Tento nezávislý monitorovací systém, který je důrazně doporučován v řadě zemí, poskytuje extra garanci kvality mléka. 

Systém vám rovněž umožní stažení všech relevantních dat do vašeho počítače spolehlivým a uživatelsky příjemným způsobem. Oculus vám okamžitě pošle upozornění, kdykoliv zjistí sebemenší poruchu. A navíc, použití Oculusu v kombinaci s ovládacími a monitorovacími funkcemi systému Delfín zajišťuje vodotěsné monitorování.

•Reálné zobrazení toho, co se děje v tanku, žádné odhadování
•Úplně nezávislé na ovládání tanku
•Vizuální a zvukové signalizování poplachu
•Deník obsahující všechna data o chlazení, teplotě, sanitaci, signálech poplachu
•Kalibrace a nastavování parametrů bez počítače
•Možné připojení na počítač

►PACAP
 
Chcete vědět kolik mléka je ve vašem tanku? Jen zkontrolujte LED displej digitálního indikátoru objemu. 

Srdcem PACAP je elektronické měření hladiny mléka pomocí přesného plovákového systému. Tato hladina, měřena v milimetrech, je převedena na litry. Převod je založen na tabulce objemu mléčného chladicího tanku, proto musí být provedena individuální kalibrace. 

Vaše výhoda: Už žádný ztracený čas při měření pomocí měrky hladiny.

ZAŘÍZENÍ ŠETŘÍCÍ ENERGII

TRUBKOVÝ PŘEDCHLADIČ

►Trubkový předchladič firmy Packo je nejlepším řešením pro předchlazení mléka! Mléko je předchlazeno  velmi rychle pomocí studniční vody na teplotu okolo 20 °C. To může vést až k 50 % úsporám energie  při dalším chlazení na 4 °C.

►Vaše výhody:

•Ohřívání vody mlékem zdarma (!)
•Značné úspory při použití studniční vody nebo vody z vodovodního řadu pro předchlazení.
•Jednoduchá sanitace, společně s dojírnou.
•Okamžité ochlazení mléka zpomaluje růst bakterií.
•Nízká směšovací teplota v průběhu následujících dojení. Menší šance na růst bakterií.
•Žádná těsnění,mléko je v kontaktu pouze s nerez ocelí. To zábrání znečištění nebo kontaminaci.
•Bezešvý nerezový systém trubky v trubce, není možná žádná kontaminace.
•Ohřátá voda může být použita pro napájení dobytka. Zvířata ráda pijí teplou vodu.
•Pijí více; produkce mléka zůstává stabilní, rovněž v zimním období. Testy přímo na farmách to prokázaly.
•Možné dotace na řešení šetrné k životnímu prostředí.
•Možná menší chladicí jednotka. To znamená menší investici.
•Rychlejší návratnost investic (pouze několik let).
•Vhodné pro studniční vodu.
•Velmi dlouhá předvídatelná životnost.
•Minimální náklady na údržbu.

REKUPERACE TEPLA

►Na mléčné farmě se používá velké množství vody na sanitaci dojicího zařízení, mléčného chladicího tanku a mléčnice. Rovněž na přípravu mléka pro telata je potřebná teplá voda.Tohle je stálý nákladový  faktor, rok co rok.

Tepelná energie odebraná z mléka v průběhu chlazení se ztratí, pokud nemáte rekuperační systém. 
To je škoda, protože tuto energii můžete smyslplně využít, ušetřit peníze a přispět ke zlepšení životního prostředí!

•Dva systémy:

  1. Deskové výměníky tepla namontované na chladicí jednotku.
    Ohřátá voda je shromažďována v bojleru a může být dále ohřívána za pomoci plynu nebo elektřiny na požadovanou teplotu 80 °C nebo vyšší.
  2. Výměník tepla s dvojitým pláštěm integrovaný v bojleru.
    Toto zařízení je k dispozici s objemem 200,300,500,750 nebo 1000 litrů a může být vybaveno elektrickým topným tělesem k ohřevu vody na požadovanou teplotu 80 °C.