Kruhové dojírny - dojení uvnitř kruhu

 • Obsluha stojí uvnitř kruhu a vidí na dojená zvířata.
 • Nasazování dojicích souprav se děje zboku zvířete (tandemové, rybinové) nebo zezadu (radiální).
 • Zvířata nastupují zúženým koridorem a na pohyblivou plošinu jsou usměrňována specielně tvarovanou vstupní zábranou nebo (tandemové, rybinové), nebo širším nástupištěm, na kterém se otáčejí, aby do dojicího boxu nacouvala.
 • Pohyb plošiny zajišťují třecí kola hnacího mechanizmu (motor s převodovkou) řízeného frekvenčním měničem - FULLSPEED.
 • Podvozek představují párová polyamidová kola umístěná na podstavcích rozmístěných po celém obvodu plošiny. Jejich počet se odvíjí od velikosti dojírny.
 • Rychlost pohybu plošiny usměrňuje dojič z centrálního ovládacího panelu, který se nachází v blízkosti vstupu. Otáčky plošiny jsou řízeny podle potřeby, v rozsahu 7 až 14 minut.
 • Zvířata, která nejsou za tuto dobu podojena dojírnu automaticky zastaví (starší model), nebo je plošina zpomalena na základě předpokládané doby dojení daného zvířete tak, aby se zvíře stačilo vydojit (novější verze), případně je nevydojené zvíře fixováno na stanovišti a absolvuje další otáčku.
 • Hlavní směr otáčení je možný po i proti směru pohybu hodinových ručiček.
 • Dojírny lze stavebnicově vybavovat jednoduchou automatikou Flowmatic nebo měřiči mléka Sensomatic (bez atestu ICAR), Afiflo a Afilite (s atestem ICAR) s automatickou identifikací s transpondéry nebo pedometry a dojicím monitorem (volitelná výbava). Ruční identifikace se pro kruhové dojírny nedoporučuje.
 • Hražení sestává ze žárově zinkovaných U profilů, plechů, trubek a jeklových trubek. Kruh je napříč spojen příhradovým nosníkem, který nese trubkový pulsátorový a mléčný rozvod (starší varianta).
 • Armaturní tunel s nerezovými víky nacházející se po obvodu plošiny estetizuje dojírnu a chrání technologii před jejím znečišťováním prachem a stříkající vodou.
 • Novější varianta (MERCURY) neobshuje armaturní tunel ani příhradový středový nosník, ale je řešena samonosnými sloupky – konzoly, existujícími na každém dojicím stanovišti. Konzola kapotuje technologickou výbavu, zjednodušuje přístup k jednotlivým prvkům při jejich servisu a umožňuje individuální indexaci dojených zvířat.
 • Mléčný, podtlakový a sanitační rozvod se nachází ve spodní části plošiny a je kapotován nerezovým krytem.
 • Do volitelné výbavy lze zahrnout osvětlení dojicího stanoviště, zpětný proplach dojicích souprav, automatickou dezinfekci struků, indexaci krav pomocí tlakového válce a pod.
 • Dojírna je standardně vybavena podpůrnými rameny dojicích souprav.
 • Praktická hodinová výkonnost dojírny je dána vzorcem: Výkon = n.6,3 (n = počet dojicích stání). Příklad: U dojírny ROTO 24 lze očekávat 150 podojených krav za hodinu. Obvyklý počet dojičů v dojírně: 2. Hodinový výkon na dojiče: 75.
 • Referenční instalace: Agro Bystřice, ROTO 28, Agrodružstvo Jevišovice farma Hevlín, ROTO 24; ZAS Krucemburk, ROTO 36; AGRO Kunčina, ROTO 24; VFU Brno, ŠZP Nový Jičín farma Kunín, ROTO 32.