Kruhové dojírny - dojení vně kruhu

 • Obsluha stojí vně kruhu, na dojená zvířata vidí jen částečně, proto se doporučuje, aby byli v dojírně dva dojiči. Jeden provádí nasazování, zatímco druhý kontroluje situaci a provádí dezinfekci struků po dojení.
 • Nasazování dojicích souprav se děje zezadu z mezinoží.
 • Zvířata nastupují zúženým koridorem, výstupní plošina je širší, aby se podojené zvíře mohlo otočit do směru odchozí uličky.
 • Pohyb plošiny zajišťují třecí kola umístěná na převodovce, která je hnána hydraulickým motorem.
 • Soudržnost a kruhovitost plošiny zajišťuje mohutné středové ložisko, ze kterého vychází zpevňovací radiální ramena.
 • Rychlost otáček plošiny usměrňuje dojič z centrálního ovládacího panelu, který se nachází v blízkosti jeho dosahu. Podlaha dojiče je výškově nastavitelná (volitelná výbava).
 • Podvozek je řešen specielně kalenými ocelovými koly, mazanými kontaktem s kolem otáčejícím se v olejové lázni.
 • Hlavní směr otáčení je možný po i proti směru pohybu hodinových ručiček.
 • Každé stanoviště je vybaveno konzolou pro umístění technologické části dojení.
 • Praktická hodinová výkonnost dojírny je dána vzorcem: Výkon = n.6,0 (n = počet dojicích stání). Příklad: U dojírny REVOLUTION 60 lze očekávat až 300 podojených krav za hodinu. Obvyklý počet dojičů v dojírně: 2. Hodinový výkon na dojiče: 150!
 • Dojírnu lze vybavit volitelnou výbavou zahrnující zpětný proplach dojicích souprav, výškově nastavitelnou podlahou dojiče, dojicím monitorem, podpůrnými rameny dojicích souprav apod.
 • Referenční instalace: Nejsou prozatím v ČR. K navštívení jsou instalace ve východní části Německa nebo Anglie.
 • Inovovaný model s názvem REVOLUTION má moderní vzhled, zajišťuje pohodlnou obsluhu dojičů a jejich bezpečnost. Dojírna má vysokou výkonnost. Dodává se s možností krmení jádra nebo bez. Volitelná je nerezová kapotáž spodní části plošiny, kryjící podvozky a armaturní rozvody.
 • K nadstandardní výbavě náleží rovněž nerezové provedení hražení, zařízení pro pasteraci dojicích souprav nebo instalace startovacích tlačítek spínaných břichem nebo bokem těla nebo systém FULLSTART, kdy se dojicí souprava dostává do režimu dojení pouze jejím nadzvednutím.